PROHLÁŠENÍ K UKONČENÍ VYSÍLÁNÍ TUTY TV

Dne 12. března 2019 dochází ve 12.00 hod. k ukončení vysílání naší televizní stanice pro děti a mládež TUTY TV.

Vysílání jsme zahájili 1. června 2017 a od tohoto okamžiku vysílali denně v rozmezí 5.30 až 22.00 hod. Převážnou část programu tvořily zahraniční animované seriály, ale produkovali jsme i vlastní lifestylové pořady pro mádež. Televize vešla prokazatelně do širokého povědomí české a sloven-ské populace a v divácké cílové skupině 4 až 14 let jsme dosahovali 1% podíl na sledovanosti, což bylo marketingovými tituly prezentováno jako jednoznačný úspěch. Vyprodanost reklamního pro-storu byla i díky spolupráci s agenturou Atmedia Czech s.r.o. velmi vysoká. V silných měsících téměř absolutní.

Důvody pro naše rozhodnutí mají ekonomický charakter. Například náklady na trasování signálu jsou již nyní v regionálním síti RS8 Českých radiokomunikací v poměru cena/výkon velmi vysoké. Navíc se ukázalo, že v rámci systému DVB-T2 je pro menší soukromou televizi se zaměřením na primární cílovou skupinu děti a mládež budoucnost z finančního hlediska v podstatě nemožná.

V každém případě děkujeme všem divákům, podporovatelům a partnerům za přízeň a spo-lupráci. Pokusili jsme se o pozitivní projekt pro smysluplnou cílovou skupinu. Velice si všeho vážíme.

V Praze dne 11. března 2019
Management TUTY TV